Akční nabídka „Hyundai Startovné“ se vztahuje na vybrané skladové vozy objednané a dodané do 31. 5. 2018 nebo do odvolání u participujících  autorizovaných prodejců značky Hyundai a platí pro zakoupení jednoho vozu na jednoho zákazníka v případě využití bonusu Objevte Hyundai s bezkonkurenčním Hyundai pojištěním.

V rámci akce „Hyundai Startovné“ získá zákazník cenové zvýhodnění ve výši 10 000 Kč vždy v případě současného prodeje vlastního vozu a za dodržení dále uvedených podmínek.

Vykupovaný ojetý vůz libovolné tovární značky musí být ve vlastnictví zákazníka minimálně po dobu šesti měsíců před jeho výkupem prodejcem. 

Vykupovaný ojetý vůz zákazníka musí být technicky způsobilý k provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 56/2001 Sb., a musí disponovat platným Osvědčením o technické způsobilosti vozidla vyznačeným v Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz). 

Vykupovaný ojetý vůz zákazníka nesmí být zatížen jakýmkoli právem třetí osoby (např. zástavním právem, nájemním právem). 

Vlastník vykupovaného ojetého vozu a kupující nového vozu musí být tentýž zákazník (za téhož zákazníka se dále považují příbuzní zákazníka v linii přímé a manžel/ka a v případě právnických osob rovněž právnické osoby ovládané zákazníkem).

Cenové zvýhodnění v celkové výši 10 000 Kč se vztahuje na koupi nového vozu Hyundai i30 liftback, i30 Fastback, i30 kombi nebo Tucson.

Rozhodnutí o provedení výkupu ojetého vozu zákazníka a stanovení výše kupní ceny za vykupovaný ojetý vůz náleží autorizovanému prodejci Hyundai, výlučně dle jeho uvážení.

Výkupní Bonus je kombinovatelný se základní slevou pro velkoodběratele, více u autorizovaných partnerů Hyundai.

Další akční nabídky

Menu